Zich organiseren is een slimme stap. Er zijn grote voordelen en weinig nadelen: doe de  stap nu! Je kan onzichtbaar lid worden of zichtbaar lid. Lees meer daarover hier !

 

De overheid is een mengsel van eerlijke en oneerlijke groepen. Daarbij zitten de oneerlijke (en, zoals gezegd, zieke) groepen in de hiërarchie vooral boven, onderdrukken de eerlijken, zetten hun wil door. Ze hebben nu nog veel macht in handen. Via kleine en grote (zie energie, zie geld) bedrogprojecten veroorzaken ze veel misstanden. Zo lijdt de hele maatschappij. Toch als de tijd rijp is, dan komt iets veel beters. 2012 is dichtbij. De ommekeer staat voor de deur. De werktuigen, welke het mogelijk maken: Wachter-Democratie met Superfilter en Gene Sharp’s doorzettingsleer, staan bereid.

 

Denk daaraan, dat de toestanden in vele andere landen erger zijn dan hier. Vaak een harde, vaak een gecamoufleerde politiestaat. Stel je voor, je leeft in een politiestaat!Hoe reageer je?

Bang zijn voor oneerlijke overheidsgroepen, bijvoorbeeld criminele politiegroepen, onderdeel van de gecamoufleerde politiestaat, verbonden met criminele rechters en juristen, verbonden met criminele ambtenaren en politici, is niet nodig. Realiseer je, dat die ook bang zijn en echt redenen hebben om iets te vrezen, want ze kennen al hun misdrijven uit het verleden en al de misdrijven, waarmee ze nu bezig zijn. Stel je voor: Onthulling voor jouw ogen is al gebeurd. je kent deze groepen en hun Trojaanse Paarden in de Overheid. Toch nu dreigt onthulling voor de ogen van miljoenen. Zie de snelle machtsverschuivingen door revoluties in Afrika! Het gebeurt, zodra de burgers de angst voorbij zijn en vele samen optreden.

 

Daarbij kan men onbekwaam optreden, met onnodig bloedvergieten, met blote handen tegen politie en militair, of met veel voorbereiding, wijs en bekwaam :

‘Political defiance’: Steun, medewerking, gehoorzaam en geld (belasting) stapjeswijs terugtrekken van de machthebbers, totdat ze met lere handen daar staan.

 

Nu een beetje macht-mathematik. Moeilijk?  Dan maak een kleine sprong !

Vele eGO’s, vele eerlijke Groepen in de Overheid, met verstand van zaken, in de hiërarchie vergaand onderdrukt, wachten alleen daarop, support door burgergroepen te krijgen, om oGO’s, oneerlijke Groepen in de Overheid, en Trojaanse Paarden in de bovenverdiepingen van de Overheids-Hierarchie uit de macht te hevelen. oGO’s samen op de korrel nemen!

BEO = Bond Eerlijke Overheid, onderdeel van BME.

eGO’s + BEO’s + aBO’s (andere Burger-Organisaties) samen tegen oGO’s .

eGO’s + BEO’s + aBO’s  tegen oGO’s  :  dat is de machtvergelijking.

Vandaag geldt: oGO’s  > eGO’s + BEO’s + aBO’s . De oGO’s hebben meer macht.

Wij willen bereiken: eGO’s + BEO’s + aBO’s > oGO’s  Hoe meer gewicht de linker kant van de macht-vergelijking krijgt, hoe sneller delven de oGO’s het onderspit en kunnen worden verwijderd uit het machtapparaat.

Mathematik van de macht! Gecompliceerd?  Maak een sprong! Lees hier verder:

 

BME en BEO zeggen: een bloedige revolutie is altijd fout. En onnodig! Een slimme evolutie is beter. En mogelijk. Bestudeer de vrijheidsleer van Prof. Gene Sharp: De machthebbers hangen van de burgers af. Zonder medewerking (1), zonder gehoorzaam (2), zonder belastinggeld (3) van de burgers zijn ze niets. Trek (1), (2)  en (3) terug en ze zijn zonder macht. Doe het slim! Doe het in stappen! Leer je macht kennen en benutten!

De echte redenen van slechte toestanden begrijpen en wijze correcties uitvoeren! Dan zijn positieve veranderingen duurzaam.

 

Een verrassend resultaat van onderzoek op het gebied van machtssystemen is, dat personen met een hoge intelligentie, gecombineerd met een bijna onzichtbare hersenziekte, een hoofdrol spelen bij negatieve gebeurtenissen in onze machtsapparaten. Zoals boven al gezegd. De oorzaak was moeilijk te vinden, maar is nu eenvoudig te verklaren: een schakelaar in de hersenen, die normaal gedrag stuurt, functioneert bij hen niet en veroorzaakt crimineel gedrag. Ze hebben zieke hersenen. Ze hebben een defect leedvermaak-centrum. Het is moeiteloos te begrijpen. Vandaag weten wij: Het is beter, negatief-criminele personen op machtsposities van daaruit in een sanatorium te plaatsen dan in een gevangenis. Daarover meer op de BEO-website, basispunten B5 en B10.

 

Toch nu: denk na! Als lid van BME heb je 100 keer meer invloed dan een enkeling.! Geef de rechter kant van de machtvergelijking meer gewicht! Ondersteun ons programma: een hervorming, een slimme evolutie binnen de lijdende maatschappij! Lees straks verder hier ! Lees de Basispunten B1, B2, … , B12!  Een korte overzicht, een lijst van titels en ondertitels, hier.

 

Onze diagnose m.b.t. de oorzaak van veel vreemde toestanden in de overheid is een extract uit veel ervaring over de jaren heen. Nu zijn wij in staat het gedrag van zieke O-groepen te voorspellen en het gedrag van zieke M-groepen, groepen met een ziek leedvermaak-centrum in de toppen van Multinationals, die onderdeel zijn van het int. machtssysteem.

 

Uit gesprekken en uit veel reacties op onze website weten wij, dat veel burgers onze verklaring begrijpen, dat ze een “aha”-beleving hebben, als ze de theorie toepassen op hun treurige ervaringen met sommige delen van de overheid gedurende de terug liggende jaren.

 

Vele pioniers, bezig met de positiefste dingen, hebben ons bericht, dat ze belemmering en sabotage ondervonden door overheidsfunctionarissen, en dat ze toen geen idee hadden, waarom. Nu ineens begrijpen ze het: Iets positiefs kapot maken, schade maken: dat is een bron van plezier voor deze zieken.

Wat leedvermaak is, weet iedereen. Een ziek leedvermaak, dat dijt uit van lust over grappige kleine schade (normaal) tot lust over grote en grootste schade (niet normaal, maar ziek): nu, dat ligt functioneel dicht bij elkaar, en zo kan men die ziekte begrijpen. “Een schakelaar, die niet schakelt. Die verklaring is zo gek niet!” horen wij mensen zeggen.

 

Als wij verdere oorzaken van de negatieve situatie begrijpen, dan groeien onze mogelijkheden te corrigeren. De drijfveer van de zieken is nu bekend: leedvermaak beleven. Toch, waarom hadden en hebben ze zo weinig tegenwind? Waarom konden en kunnen ze hun gang gaan? Om het succes van de intelligente zieken beter te verstaan zouden wij eens een paar hoofdpunten tegen het licht houden. Hoe spelen ze het klaar, de hele maatschappij in hun grip te houden en anderen schade te berokkenen, die voor hen zelf nuttig is? :

 

Vele mensen zijn traag, vele zijn blind, vele zijn bang en gehoorzamen wegens angst.

Deze eigenschappen zijn de grote helpers van machthebbers.

 

Systematische controle van alle machtpersonen op de verborgen hersenziekte, op het defecte leedvermaak-centrum is de beste strategie voor snelle verbetering. Bij de toegang tot een machtfunctie zou al een test op die vervelende ziekte moeten komen.  Een MRI- controletest met nieuwste techniek is thema nr. 1 in de rubriek Actueel (A) op de BEO-website.  Lees eens A1 ! De moderne stressongevoelige geheugentest is eveneens bruikbaar. Want zieken weten, dat ze ziek zijn, dat staat ingeschreven in hun geheugen. Via het test kan men het uitlezen, en— gelukkig —de zieken kunnen niets daartegen doen.

 

Teruggaan in de generatievolgorde laat zien, dat de verborgen hersenziekte erfelijk is.  Met een eenvoudige en goedkope gentest zouden wij meteen een grote stap verder zijn. Een genetische vingerafdruk, die zonder weten en toestemming van de zieke persoon de ziekte van het leedvermaak-centrum openbaart, zou ideaal zijn.  Loopt het goed, dan hebben wij deze test overmorgen. Wilt u een bijdrage leveren, daarop uitgerichte werkzaamheden van vakmensen te financieren?  Maak dan a.u.b. uw bijdrage over op de BME-rekening Nr. 8 1 22 19 19 8, ABN-AMRO-Bank, NL, met het kenmerk “BME-Gentest”.

 

Hoe dan ook ! Wordt actief! Trage mensen zijn de grootste helpers van een vervelend machtssysteem.

Kleine moeite, als occupy-mensen in je buurt een plein bezet houden: Ga naar hen toe, breng hen eten, hoor, wat ze te zeggen hebben, betuig je steun!

 

Jokes  Lachen is gezond !    

MM  Pla    N

DE   NL  GB

BME

Bond Moraal & Eerlijkheid

 

en BEO, Bond Eerlijke Overheid

Tekstvak:

 

van de lijdende maatschappij

Reform

BME

BEO-Vogel,  Wapendier  van

BEO met scherpe ogen

Bond Moraal & Eerlijkheid

    beo-beo.org   

MM

MM

MM

MM

MM

MM

BME, de Bond Moraal en Eerlijkheid, opereert in 3 talen: Duits, Engels en Nederlands. Integratie van verdere talen is voorbereid, zo Spaans en Frans.

BME vertaalt de wensen van rond 500 miljoen inwoners van Europa.

 

BME komt met echte reformen, met grote systeemverbeteringen, zo met de wachter-democratie en met het Superfilter, waarin oneerlijken blijven hangen, zodat ze niet kunnen doormarcheren naar machtposten.

Lees meer: uitgelekt   en:  www.sadistenjagd.eu   en:  actueel A12   enJokes

  MM   DE   NL   GB   N

A  B  Co  Jo  Le  Me  W

MM

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

B

A21

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A12

A10

A13

A15

A14

A16

A17

A18

A20

A24

A23

A19

A22

A

Jo1

Jo2

Jo4

Jo5

Jo3

Jo6

Jo7

Jo8

Jo9

Jo

W21

W

W2

W4

W5

W3

W6

W7

W9

W8

W11

W12

W10

W13

W15

W14

W16

W17

W18

W20

W24

W23

W19

W22

W1

De ontevredenheid van de burgers is groot. Wantrouwen tegenover het machts-systeem. En terecht ! Zie de opkomende occupy-beweging! Schikanen van de US-overheid tegen leraren in Wisconsin, USA, waren het begin. De leraren organiseerden hun protest anders dan normaal. Ze gingen in groepen op een plein bij elkaar zitten en discussieerden openlijk met elkaar over de misstanden, over de willekeur, over de motieven van de functionarissen. En de vlam sloeg in de pan.

 

Andere groepen kopieerden dit. Vreedzaam komen, vreedzaam blijven. Over een duurzame gesprekstuin attent maken op onopgeloste problemen.

 

Een groep in New York  “Occupy Wallstreet” trok de aandacht van de media, en sindsdien gaat het nieuwe concept de wereld rond. Overal actie.

Er moet nog meer structuur erbij komen. Niet organisatie-structuur. ‘The multi-centred movement’ is een sterkte. Want op vele en steeds nieuwe centers van oppositie kunnen kwade overheden geen grip krijgen.

 

Toch meer denkstructuur moet erbij komen:

Wat zijn de doelen? Hoe kunnen ze bereikt worden?

BME komt met een poging:  Campaign for Normality !

Normaliteit herstellen is het doel ! Zie A32

Daar vindt je een lijst van 8 thema’s, en bij elk punt,

wat wij wenselijk en normaal vinden,

en wat wij vandaag aantreffen: wijd weg van normaal.

Normaal en niet normaal, tegenovergesteld.

 

Het bijbehorende programma is dus, in 8 punten van “is” naar “moet” toe te werken, vreedzaam van niet normaal naar normaal. Zodra het “moet” bereikt is, ziet de wereld anders uit.

 

Het goede nieuws is: het is maakbaar, en het zal gebeuren.

Een vreedzame macht-techniek van het volk is beschikbaar, welke de macht-technieken van het systeem zal breken. Violence-free! Groeten van Prof. Sharp!

 

BME heeft jarenlang onderzoek gedaan, weet, wat fout is en combineert dit weten met de leer van Prof. Sharp. Zo kunnen wij de meestal jonge mensen, die wegens falen van het systeem in de problemen zitten, velen zonder werk, advies geven.

 

Het voor velen verrassende antwoord op de vraag

“Wat zijn de oorzaken van het falen van het systeem”  is:

 

Het falen van het systeem is georganiseerd

Met de vorderingen van de laatste 100 jaar en met de techniek van nu kunnen wij alle problemen vreedzaam oplossen.

Het falen van het systeem is georganiseerd. Een groep produceert crisissen, bewust en naar plan, achter een sluier van mist. Ze willen problemen. Het zijn sadisten, zieke personen. Zonder veelvoudige persoonlijke ervaring ga je dit niet geloven. Want het is erg vreemd. Maar ga het proeven! Speur, en je zal hetzelfde vinden!

 

De willekeurige productie van de huizenmarktcrisis > kredietcrisis > bankencrisis > economische crisis door het privaatbanken-systeem, onder leiding van de Morgan-Bank was geen toeval, geen eenmalige zaak. Dat is het principe. Daar zie je maar de spits van de ijsberg. Bewust problemen maken!

Met kanonnen tegen ideologieën strijden, met een armee tegen de Taliban in Afganistan, wat nooit werkt, zo stomme dingen doen ze niet, omdat ze zo stom zijn, maar omdat het 10 jaar oorlog oplevert, met wapenverkoop, met leed voor anderen en met genoot, met leedvermaak voor henzelf. Sadisten! Hersenziekte sadisme!

Zoek naar meer gevallen van bewust manipuleren, om schade te maken. Bijvoorbeeld op de energiemarkt!

Als genoeg Europeanen stevig georganiseerd zijn, dan zijn de oneerlijke overheden van nu meteen weg. Kijk rond in de wereld: oneerlijke overheden verdwijnen niet vanzelf.  Een eerlijke overheid krijgen wij niet cadeau. Wij moeten actief worden!  Als genoeg ….. !  Dus hangt het alleen daarvan af, slimme stappen te nemen. Als eenling kan men niets bereiken. Alleen groepen ontplooien genoeg kracht voor verandering.

 

Meedoen is mogelijk, meedoen is zinvol. Bijv. ook lid worden. Denk na! De voordelen zijn veel groter dan de nadelen. Het kost niets: 1 Euro per jaar, een symbolisch bedrag.  Voordelen zijn er vele, en echt grote voordelen.